logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

นางวรินทรา มีชูวาศ

เริ่มดำรงตำแหน่ง 11 มีนาคม 2564 ถึง ปัจจุบัน

 

 

นางอรทัย จงเจริญ

เริ่มดำรงตำแหน่ง 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2564

 

นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ

เริ่มดำรงตำแหน่ง 25 พฤษภาคม 2561 ถึง 21 มกราคม 2562

 

นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559 ถึง 19 เมษายน 2561

 

นายธวัช ศรีวิลัย

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555

 

นางสุชาดา ปั้นจาด

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2552

 

นายสมชาย เรืองแย้ม

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2551

 

นายราเชนทร์ อุดมศิริ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549

10 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1750 ครั้ง