logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5 เมษายน 2561
 • ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16 มีนาคม 2561
 • ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป
  15 มีนาคม 2561
 • ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  12 มีนาคม 2561
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  8 ธันวาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
  19 ตุลาคม 2560
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 9 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 มีนาคม 2560
 • ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ครั้งที่ 2
  24 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศราคากลางซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ครั้งที่ 2
  24 กุมภาพันธ์ 2560
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 9 ยูนิตของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ครั้งที่ 2
  23 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 9 ยูนิตของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ครั้งที่ 2
  23 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
  7 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศราคากลางซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
  7 กุมภาพันธ์ 2560
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 9 ยูนิตของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
  2 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 9 ยูนิตของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
  2 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินให้เป็นรายแปลงทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
  9 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาถมดินเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกสร้างอาคารบ้านพักสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
  10 สิงหาคม 2558
 • ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 (หลังเก่า)
  17 สิงหาคม 2557