logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กรมธนารักษ์ให้บริการรถเคลื่อนที่รับแลกคืนเหรียญกษาปณ์

    ด้วยกรมธนารักษ์ ได้กำหนดจัดให้บริการรถเคลื่อนที่รับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีเหรียญกษาปณ์ครอบครองเกินความจำเป็นและไม่สะดวกเดินทางไปยังจุดให้บริการในที่ทำการของกองบริหารเงินตรา สามารถนำเหรียญกษาปณ์มาขอแลกคืนได้ทุกชนิดราคา สามารถนำเหรียญกษาปณ์ดีหรือเหรียญกษาปณ์ชำรุดมาแลกคืนได้เช่น เหรียญกษาปณ์ดำ เหรียญกษาปณ์ชำรุด ได้แก่ เหรียญถูกตัด ถูกตี ถูกตอก หรือเจาะรู เป็นต้น

   โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

อัลบั้มภาพ

23 พฤศจิกายน 2566 | จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา...
  29 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง
 • ประกาศ ประชาชนรายย่อยทั่วไปสามารถขอแลกเหรียญกษาปณ์หรือนำเหรียญกษาปณ์มาแลกคืน ได...
  24 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  19 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง