logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 31 ตค 66 แก้ไข.pdf 3 MB 8
2 พฤศจิกายน 2566 | จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วั...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัต...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ...
  6 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง