logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางวรินทรา มีชูวาศ ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง พร้อมด้วยนางสาวณัฐกฤตา พวงรัตน์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน

อัลบั้มภาพ

9 พฤศจิกายน 2566 | จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วั...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัต...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ...
  6 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง